Hur Vi Arbetar

Trygghet, tillit, kommunikation, nyfikenhet och intresse är grundförutsättningar för all utveckling och lärande och dessa värdering präglar våra verksamheter. All undervisning sker i meningsfulla sammanhang och syftar till att utveckla och fördjupa barnens kunskaper, färdigheter och förmågor. Vi baserar våran undervisningsplan på skolverkets läroplan  och går regelbundet igenom barnkonventionens lagar och värderingar med både barnen och dom vuxna.
Trygghet och Tillit 

Josephins Lär och Lekhus erbjuder en trygg miljö för ditt barn att utvecklas i. För oss är det en självklarhet att ge barnen all den fokus och bekräftelse de behöver. Ett av våra viktigaste värden är att skapa trygghet, tillit och meningsfullt sammanhang för varje barn, varje dag. Detta kan vi verkligen fokusera på då vi arbetar i mindre grupper med fler personal än vanligt. Vi har lagt mycket omsorg och tanke i att skapa en ''hemma miljö'' för barnen där de verkligen känner sig sedda och taggade på att besöka oss varje dag. Detta framstår tydligt i alla våra verksamheter. För att skapa denna känsla arbetar vi flexibelt och går efter vad dagen erbjuder samt hur barnen känner sig just den dagen. Samtidigt har vi klara rutiner strukturer för att ge barnen stabilitet och balans. Vi lägger även ner mycket tid och omtanke i våran relation till föräldrarna. Du som vårdnadshavare blir också delaktig i din barns vardag i våran verksamhet genom våran mycket uppskattade och privata facebook grupp där våra dagliga uppdateringar om barnens vardag läggs upp genom kort, text och videoklipp. 

Utveckling och Lärande

Våran personal arbetar ständigt med att uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intressen. Vi undervisar genom att stimulera och utmana barnen med skolverkets mål från läroplanen som utgångspunkt. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat samt sånt innehåll som uppstår spontant, eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Vi går även regelbundet igenom barnkonventionens lagar och värderingar med både barnen och dom vuxna för att säkerställa att de är medvetna om deras rättigheter. För oss är det viktigt att ha lek och skapande som en central plats i undervisningen. Tack vare dessa stimulerar vi samt utmanar barnens motorik, kommunikation, samarbete, problemlösning och främjar barnens sociala förmågor. Barnen kommer att få delta i aktiviteter som: pussel, spel, uppvisningar, dans, gymnastik, lek, vilostund, siffror och bokstäver, konst och form, sagoläsning och mycket mera. Vårt mål är att barnen ska lära sig att respektera varandra, de olikheter de har, med de egenskaper och gåvor varje barn har. Vi vill också att barnen ska få lära sig förlåtelse och medkänsla. Vi ger barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. 

Inne- och utemiljö

 

Vi tror starkt på att barnen mår bäst av att vara ute i naturen regelbundet. Därför har vi lagt stort fokus på att erbjuda de en trygg och  spännande utemiljö. Båda verksamheterna har tillgång till en stor uteplats med härliga leksaker och ytor där spring, bus och lek stimuleras på ett annat sätt än inomhus. Båda verksamheterna ligger dessutom i närheten av skogen samt en del spännande lekparker som vi gärna besöker ett par gånger i veckan. Vi drar även nytta av den kulturens värld som finns omkring oss samt introducerar barnen till andra grupper där de får integrera med varandra och lära sig hur man hanterar situationer som uppstår där. Allt för att på bästa sätt förbereda dem för de större grupperna som kommer i förskola och skola.

Maten

Barn kan vara svåra matkritiker att tillfredsställa. Trots detta så får vi alltid härliga responser och många mätta magar! Med en personal som har ett stort matlagningsintresse samt inspiration från det italienska köket har vi genom åren lyckats att utveckla recept som tillfredsställer även de mest kräsna barnen. Våra måltider är alltid balanserade och äts med en stor portion grönsaker till.  Några gånger i månaden erbjuder vi även maträtter inspirerande från hela världens kök för att ge barnen en möjlighet till att utforska olika kulturer och smaker. 

Josephin Cecere

Tel: 070-723 57 63                    

Mail: josephin.cecere@gmail.com

Angelica Savastano

Tel: 073-554 58 73

Mail: savastanoangelica@gmail.com

Ta gärna en titt eller två på våran facebook sida!

  • Facebook