VÅR PEDAGOGISKA OMSORG

Trygghet, tillit, kommunikation, nyfikenhet och intresse är grundförutsättningar för all utveckling och lärande. Dessa värdering präglar våra verksamheter. All undervisning sker i meningsfulla sammanhang och syftar till att utveckla och fördjupa barnens kunskaper, färdigheter och förmågor.

VÅR PERSONAL

Våran personal arbetar ständigt med att uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intressen. Vi undervisar genom att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat samt sånt innehåll som uppstår spontant, eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

AKTUELLT

Våra grupper fokuserar denna termin på att väcka intresse för lärande. Detta är noggrant anpassat efter barnens behov. Barnen mellan 3-4 år arbetar med mycket läsning & lättare läsförståelse. Vi jobbar även med siffror och färger samt tränar på hur man sitter i en samling och står i led. 

Barnen mellan 4-6 år jobbar med siffror och bokstäver, ''läsförståelse''  och övar på förskoleklass målen. Vi jobbar mycket med barens självständighet och hur man är en sjysst kompis samt lär barnen om deras rättigheter

En liten inblick i våran vardag på Josephins Lär & Lekhus

Västerås

Familjedaghem skälby  , förskola bäckby , förskola råby, förskola skälby, familjedaghem råby