komplement förskola västerås.jpg

Familjedaghem Västerås

Här ser vi dig och förstår alla barnens olikheter, vi ger ditt barn alla förutsättningar för att trivas och utvecklas på bästa tänkbara sätt.

Förskola Västerås eller familjedaghem

Många föräldrar ställer sig denna fråga när det är dags att placera sina barn på förskola Västerås eller familjedaghem Västerås. Pedagogisk omsorg i Västerås är ett komplement till förskolan. Det som utmärker oss är främst att vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov. Alla barn utvecklas i sin egen takt och vi ger barnen den tid de behöver vilket förskolan inte alltid har möjlighet till.

Vidare här kommer du kunna läsa mer om fördelarna med ett familjedaghem Västerås och vad vi kan erbjuda dig och ditt barn i jämförelse med förskola Västerås. 

Läs mer om förskola Västerås.

Familjedaghem Västerås

Sammanfattningsvis har vi fördelarna att tillsammans göra det som är bäst för barnen det vill säga ha mindre grupper som i sin tur skapar lägre ljudnivå. Med ordinarie personal och se alla som unika individer förbättrar vi trivseln hos oss.

Läs mer genom att klicka på respektive bild.

Små grupper
Små grupper

Våran filosofi är att ha små grupper vilket hos oss betyder max ca 12 barn per avdelning. Detta för att varje barn skall kunna få den tid och uppmärksamhet dess personlighet och karaktär behöver. Alla barn är olika och behöver bli omhändertagna på det sättet som ger just den individen störst trygghet och välbefinnande. Hos oss är det precis det vi kan erbjuda. Vi ser dig och finns här för dig! https://www.st.nu/artikel/forskolelarare-forskning-sager-att-barn-mar-battre-i-sma-grupper

Ordinarie personal
Ordinarie personal

Vi arbetar ständigt med att i så lång utsträckning som möjligt att ha ordinarie personal på plats. Det är ytters sällan vi behöver ta in nya vikarier som barnen inte känner igen. Barn fäster sig vid sina fröknar vilket skapar en trygg och avslappnad relation. Därför har vi alltid ordinarie personal på plats. Tack vare att vi har 2 olika verksamheter; Josephins Lär och Lekhus Tunnis och Josephins Lär och lekhus Norra kan vi låna personal från varandra vid sjukdom och ledighet.

Unika individer
Unika individer

I och med att vi arbetar i små grupper är det lättare att lägga fokus på det individuella barnet. Under pedagogiska samlingar och kunskapsutveckling som till exempel bildkunskap och alfabetskort har vi också möjlighet att jobba enskilt vardagligt med barn. Vi arbetar med något som heter “Före Bornholmsmodellen”, man börjar från 2 årsåldern hela vägen upp till 6 år då barnet skall börja förskoleklassen. Denna modell skapar en stabil grund inför dom kommande skolåren inom alfabetet, början till l

Låg ljudnivå
Låg ljudnivå

En annan positiv effekt som våra små barngrupper bidrar till är låg ljudnivå i verksamheten. En låg ljudnivå bidrar till mer trygga barn, välmående personal/barn och ökar koncentrations kapaciteten vilket i sin tur ökar inlärningen hos barnen.

Västerås

Varför förskola Västerås när vi finns?

Varför ska man välja förskola Västerås när Josephins lär & lekhus finns. Vi är ett perfekt komplement när förskola Västerås inte räcker till eller inte passar ditt barn.  

Familjedaghem Västerås  Pedagogisk omsorg

Familjedaghem riktar sig till föräldrar med barn som är i behov av pedagogisk omsorg istället för förskola. Pedagogisk omsorg är ett annat ord för familjedaghem och är ett alternativ till förskola Västerås.

Vår verksamhet som familjedaghem

Inom vår verksamhet som ett familjedaghem Västerås har vi förmånen att lägga upp våran planering utefter barnens individuella behov och intresse.


Med det i åtanken skiljer det sig i jämförelse med exempelvis en förskola Västerås. 

Vårt arbete baserar sig på Läroplanen och Bornholmsmodellen.

 

Personal med stor erfarenhet

Våran personal arbetar ständigt med att uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intressen. Vi undervisar genom att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål och Bornholmsmodellen som utgångspunkt.

 

Undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat samt sånt innehåll som uppstår spontant i barnens växande resa, eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Barnen skall känna sig trygga med sina pedagoger. Därför har vi alltid ordinarie personal på vardera verksamhet och undviker olika vikarier i så lång utsträckning som möjligt.

122583515_10157755435196169_608882494555

Familjedaghem skälby

Hos oss gör vi allt för barnens bästa och det har präglat hela våran verksamhet som familjedaghem skälby. Både vi och forskning menar att barn mår och utvecklas bäst genom att arbeta på det sättet som vi på familjedaghem Skälby gör.

Mer om vårat arbetssätt.

 

FÖRSKOLA SKÄLBY

På förskola skälby har man visioner om att arbeta på ett sätt som liknar vårat. Men eftersom att förskola skälby är styrt av kommunen så är dom skyldiga att erbjuda alla barn inom kommunen en plats på förskola Skälby. Med det sagt så kan det vara svårt att genomföra.

Familjedaghem Bäckby

Hos oss gör vi allt för barnens bästa och det har präglat hela våran verksamhet som familjedaghem skälby. Både vi och forskning menar att barn mår och utvecklas bäst genom att arbeta som vi på familjedaghem Skälby gör.

 

FÖRSKOLA Bäckby

På förskola skälby försöker man att arbeta efter liknande riktlinjer men eftersom förskola skälby är styrt av kommunen blir det svårt att genomföra. Därför att kommunerna är skyldiga att erbjuda alla barn en plats på förskola Bäckby.

70514858_2890452924304197_58858321202653

Inblick i våran vardag på familjedaghemmet Västerås

Josephins Lär & Lekhus har väldigt roligt och gör mycket aktiviteter som vi vill dela med oss av i bildspelet nedan.