Förskola Västerås

I’m a paragraph. Double click

me or click Edit Text. It's easy  to make it your own.

Familjedaghem Västerås

Vi verkar för små grupper 

Förskola Västerås

Ska stimulera barns utveckling och lägga grunden för det lärande som fortsätter genom hela livet. Förskola Västerås styrs av skollagen samt läroplanen där kommunerna är ansvariga att se till att alla barn kan få en plats på förskola.

Likheterna mellan förskola Västerås & Familjedaghem Västerås

Förskola Västerås behöver inte alltid ses som det första eller enda valet av plats till ditt barn eftersom ett familjedaghem Västerås är ett utmärkt kompliment till förskola Västerås med många likheter såsom olikheter.

 • Arbetar enligt läroplanen: 

 • Förberedelse inför förskoleklass:

 • Dagliga utevistelser:

 • Utflykter:

 • Gymnastik:

 • Föräldrarmöten & Utvecklingssamtal:

När det kommer till förskola Västerås så har de ett riktmärke att förhålla sig till när det gäller antal barn per grupp/personal alltså inget dom är skyldiga att följa. Kommunala förskolor kan därmed få det svårt att skapa det vi på vårat familjedaghem Västerås kan och det är precis där vi skiljer oss åt, det vill säga att vi kan garantera följande:

 • Små grupper: Som enligt forskning gör att barnen mår bättre. (läs artikel)

 • Ordinarie personal: Gör att barnen får en större trygghet. (läs artikel)

 • Unika individer:  Små grupper - lättare att lägga fokus på det individuella barnet. (läs artikel)

 • Låg ljudnivå: En låg ljudnivå bidrar till mer trygga barn. (läs artikel)

Josephin Cecere

Tel: 070-723 57 63                    

Mail: josephin.cecere@gmail.com

Angelica Savastano

Tel: 073-554 58 73

Mail: savastanoangelica@gmail.com

Ta gärna en titt eller två på våran facebook sida!

 • Facebook