Förskola Västerås

Förskola Västerås är en plats där dina eller ditt barn kan vara på under dagtid. Förskola Västerås är en kommunal verksamhet där alla barn inom kommunen ska erbjudas en plats, det i sin tur kan vara både positivt och negativt beroende på vad man söker efter.

Läs mer om förskola Västerås
o9h14z0bart4uvdp15pu3x6z8k5u5dn.jpg

Familjedaghem Västerås

Vi verkar för små grupper, vilket ökar barnens koncentrationsförmåga. Vi skapar trivsel genom olika temadagar samt att se till varje individs behov och anpassa oss efter dessa. Josephins familjedaghem Västerås är en privat verksamhet men med samma grundkrav som förskola Västerås. 

komplement förskola västerås.jpg

Förskola Västerås

Ska stimulera barns utveckling och lägga grunden för det lärande som fortsätter genom hela livet. Förskola Västerås styrs av skollagen samt läroplanen där kommunerna är ansvariga att se till att alla barn kan få en plats på förskola.

Likheterna mellan förskola Västerås & Familjedaghem Västerås

Förskola Västerås behöver inte alltid ses som första eller det enda valet av plats till ditt barn eftersom ett familjedaghem Västerås är ett utmärkt kompliment till förskola Västerås med många likheter såsom olikheter.

  • Arbetar enligt läroplanen: 

  • Förberedelse inför förskoleklass:

  • Dagliga utevistelser:

  • Utflykter:

  • Gymnastik:

  • Föräldrarmöten & Utvecklingssamtal:

När det kommer till förskola Västerås så har de ett riktmärke att förhålla sig till när det gäller antal barn per grupp/personal alltså inget dom är skyldiga att följa. Kommunala förskolor kan därmed få det svårt att skapa det vi på vårat familjedaghem Västerås kan och det är precis där vi skiljer oss åt, det vill säga att vi kan garantera följande:

  • Små grupper: Som enligt forskning gör att barnen mår bättre. (läs artikel)

  • Ordinarie personal: Gör att barnen får en större trygghet. (läs artikel)

  • Unika individer:  Små grupper - lättare att lägga fokus på det individuella barnet. (läs artikel)

  • Låg ljudnivå: En låg ljudnivå bidrar till mer trygga barn. (läs artikel)